karma

Karma często nazywana jest „długiem kosmicznym” – innymi słowy: nierównowagą doświadczeń. Człowiek w ciągu swego życia wędruje w poszukiwaniu na poziomie duchowym innych ludzi, sytuacji, możliwości prowadzących do zbalansowania tego stanu.

Chociaż powszechnie panuje opinia, że do zrównoważenia karmy dochodzi poprzez uczynienie czegoś dobrego dla kogoś, należy podkreślić, że jest to jedynie cząstka prawdy. Dużo ważniejsze jest przeżycie tego samego doświadczenia, czy też analogicznej sytuacji, które były udziałem drugiej osoby.
Warto znaczyć, że każdy jest w stanie uwolnić się od karmy - dochodzi do tego wtedy, gdy zostają uzdrowione przyczyny nierównowagi. W przeciwnym wypadku będziemy tworzyć nową karmę i nieustannie ją balansować, poruszać się „w zamkniętym kręgu”. Istotnym jest, że do uwolnienia karmy może dojść natychmiast – kluczem jest uświadomienie sobie swojej prawdziwej natury: czystości i jedności z Duchem. Ze świadomości, że dusza jest bezwarunkowo kochana, bezpieczna i wolna płynie głęboki spokój...
Człowiek to potężna, mądra, kochająca, nieograniczona i wieczna Istota, która sama zaplanowała swoje życie. Każdy z nas jest w stanie zrównoważyć i uwolnić karmę, a także się uzdrowić. To Ty jesteś twórcą wszystkich swoich doświadczeń – zarówno wyzwań życiowych, jak i własnego procesu uzdrawiania, który może wydarzyć się w każdej chwili Twego życia.

dusza

Jesteśmy duszami zamkniętymi w materii, skazanymi na realizację określonych celów. To właśnie dusza zanim przyjdzie na Ziemię decyduje, czego i jak ma doświadczać podczas swojego życia - tego dobrego i tego złego. Warto wiedzieć, że dusza zamieszkuje świat energii.

Trudne sytuacje wzbogacają doświadczenie duszy, pozwalają jej zrozumieć prawa życia, często skracają spłacanie długów karmicznych... Wszystko zależy od stopnia naszej świadomości - jeśli jest ona niewielka, brniemy przed siebie na oślep postępując wbrew własnej naturze. Spotykamy się wtedy z przeszkodami, strachem i cierpieniem pogrążeni w coraz większym chaosie.
Każda dusza przechodzi swoją indywidualną ewolucję, a nasze drogi łączą się i rozdzielają. Wędrówka dusz to właśnie podróż zwana życiem...
Wszelkie zdarzenia w Twoim życiu mają sens - nie są karą ani dziełem przypadku. To, co Ci się przytrafia, kieruje Twoją uwagę na emocje, z jakimi powinieneś się zmierzyć w tym wcieleniu, na Ziemi. Prowadzi również do głębokiego zrozumienia Siebie oraz buduje ścieżkę przebudzenia i oświecenia. Dusza wykoncypowała sobie przeżycie określonych wydarzeń. Jeśli przyjrzysz się przyczynom, które doprowadziły do zaplanowania takich doświadczeń, uzdrowisz swoje rany – głęboko ukryte wzorce.

Dusza raduje się za każdym razem, gdy wita swoje wyparte aspekty, bo dzięki nim wzrasta i zbliża się do Słońca, odnajdując jego nieskończone światy w sobie...

kliknij tu: