Starożytna Mądrość Chińska

Przeszłe zdarzenie, jeśli nie zostanie zapomniane, staje się drogowskazem przyszłości.

Ten, kto nie uczy się na błędach, popełni je ponownie. Powinniśmy pamiętać zarówno swoje pomyłki, jak i sukcesy. A potem wyciągać z nich wnioski, aby zabezpieczyć się przed powtórnym popełnieniem tych samych błędów.  

Silny wiatr wykaże odporność trawy, w czasach chaosu poznaje się lojalność i prawość człowieka.

Przeciwieństwa i trudności pozwalają poznać charakter człowieka, przekonać się o jego wartości i uczciwości. 

Nie lękaj się tygrysów i wilków tuż przed tobą, lękaj się ludzi o podwójnym obliczu.

Zdrada najbliższych, potępiana moralnie chyba we wszystkich kulturach, zdarza się jednak powszechnie. Przysłowie to ostrzega przed dwulicowością, uznając za mniejsze zło oczywiste niebezpieczeństwo ze strony bandytów. Najczęściej zabezpieczamy się przed ludźmi o złych zamiarach, ale już nie przed tymi, których darzymy zaufaniem. Krzywdy wyrządzone przez nich odczuwamy najdotkliwiej, ponieważ wzmaga je szok wywołany zaskoczeniem, że tak bliska osoba bez skrupułów spiskowała przeciwko nam. 

Nie miłuj rodzinnych stron i miejsca narodzin; niech twym domem stanie się miejsce, gdzie przyjęto cię otwarcie i szczerze.

Nie mamy wpływu na to, kim są nasi rodzice i kto nas wychowuje, nie wybieramy ani dalszej rodziny, ani znajomych czy sąsiadów domu, w którym się wychowujemy. Mamy jednak wpływ na to, jakimi przyjaciółmi się otoczymy, w jakim miejscu i wśród jakich ludzi spędzimy nasze dorosłe życie. Ta porada zachęca do odwagi w szukaniu miejsca właściwego naszym potrzebom, odradza natomiast pozostawania w jakimś miejscu tylko dlatego, że jest nam znane i wydaje się oswojone.  

Dobry sternik potrafi płynąć z każdym wiatrem.

Osoba obdarzona talentem, umiejętnościami i doświadczeniem potrafi działać skutecznie w każdej sytuacji. Dobry przywódca poradzi sobie wykorzystując rozmaite zdolności swoich podwładnych. Zdolny generał jest w stanie skutecznie przeciwstawić się wrogowi, dzięki znajomości zarówno atutów, jak i braków swoich żołnierzy.  

Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku.

Wielką podróż zacznij od małego kroku, a jeśli będziesz wytrwale kontynuował to, co zacząłeś, dotrzesz bardzo daleko. Wielkie sprawy, wydarzenia, czy osiągnięcia mają zwykle skromne początki. Bez dobrego przygotowania i systematycznej pracy, bez wytrwałości i determinacji, nie osiągnie się wiele.

Tego, kogo dotknie wielkie nieszczęście i przetrwa je, z pewnością czeka pomyślny rozwój wydarzeń.

Cykliczne zmiany losu są dla Chińczyków trwałą cechą natury świata. Fluktuacje przeciwieństw yin i yang są nieuniknione, a próba ich zmiany wbrew naturalnym tendencjom, jest najczęściej skazana na klęskę. W naukach chińskich mistrzów duchowych jednym z głównych tematów jest dążenie nie do zmiany swojego losu, ale do zrozumienia tego, co niesie przeznaczenie w bliższej lub dalszej przyszłości.  

Sieci Niebios są rozległe i szczelne, nie gubią niczego.

Nikt nie uniknie odpowiedzialności za swoje uczynki, zwłaszcza te złe. Postępki ludzkie prędzej czy później doczekają się rozliczenia. 

Łatwiej przesunąć górę i zmienić bieg rzeki, niż zmienić naturę człowieka.

Bardzo trudno jest zmienić charakter człowieka. Można zmienić zachowanie, ale nie przyzwyczajenia nabyte w młodości i trwale uformowane cechy.